Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2012

falenek

A może nie chodzi o romantyczne gesty. Być może romantyczność naprawdę jest przereklamowana i zbędna. Może tak naprawdę chodzi o to, aby mieć pewność. Że on jest, będzie i nie odejdzie z byle powodu. Że można na niego liczyć. Polegać na nim. Czuć się bezpiecznie w znaczeniu psychicznym i fizycznym.

Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana viadarling darling
falenek
Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.
Reposted fromperseweracje perseweracje viadarling darling
falenek
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
falenek
- Przyznajesz, że robisz to umyślnie?
- Co?
- To, że mnie prowokujesz.
- Powiedz jeszcze raz: „prowokujesz". Prowokująco układasz przy tym usta.
— Becca Fitzpatrick, Szeptem
falenek
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy
— Edward Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia viadarling darling
falenek
Jeśli chce się być szczęśli­wym, nie wol­no gme­rać w pamięci. 
Reposted fromcytaty cytaty viadarling darling
falenek
Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.
— Nie zostawia.
Reposted fromkingswayy kingswayy viadarling darling

June 23 2012

falenek
Reposted fromsellerie sellerie

May 25 2012

falenek
falenek
9811 9705
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer

May 19 2012

falenek

Doszukiwanie się sensu w istnieniu jest źle postawionym problemem. Istnienie nie domaga się żadnych szczególnych uzasadnień. Jest wartością samą w sobie i celem samym w sobie. Jest sensem i bezsensem, celem i brakiem celu, bo zawiera w sobie wszystko.
— Ciało niczyje
Reposted fromsoSad soSad

March 22 2012

falenek
3728 07c0

February 23 2012

falenek
8207 5f0b
Reposted fromelay elay
falenek
Samotność jest niezależnością, życzyłem jej sobie i zdobyłem ją po długich latach. JEst zimna, o tak, ale jest też cicha, cudownie cicha i wielka, jak zimne, ciche przestworza, po których wirują gwiazdy.
— Hermann Hesse
Reposted fromzabije zabije
falenek
- wszystko wiesz- powiedział Kuba z nienawiścią - ja wiem, że ty wszystko wiesz. ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. to znaczy najbardziej nieszczęśliwa. dlatego, że jesteś mądra. że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić
— marek hłasko, pętla

February 16 2012

falenek
(...) kobieta obyczajów lżejszych niż foton.
— Mangel

February 12 2012

falenek
Nie na krześle, nie we śnie, nie w spokoju i nie w dzień, nie chcę łatwo, nie za sto lat

chciałbym umrzeć z miłości


nie bez bólu i nie w domu, nie chcę szybko, nie chcę  młodo, nie szczęśliwie i wśród bliskich

chciałbym umrzeć z miłości
— Myslovitz
Reposted fromshit-happens shit-happens
falenek
4407 ada6
Reposted fromnovacane novacane

February 11 2012

falenek
Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala Ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz ”
Reposted frommiracles miracles

February 01 2012

falenek
2236 d8e3 500
Reposted fromBluepoppy Bluepoppy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl